Noutăți

17.06.2018: WSal vers. 3.0.7.0 – Actualizarea structurii declaraţiei 112
S-a actualizat structura declaraţiei 112 conform cu modificările efectuate de ANAF.
22.03.2018: WSal vers. 3.0.6.0 – modificare calcul CAS pentru concedii medicale şi actualizare declaraţie 112
Noua versiune a programului WSal implementează prevederile OUG 8 din 1 martie 2018 referitoare la concediile medicale, potrivit cărora contribuţia de asigurări sociale pe perioada concediului medical se calculează după formula 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv (respectiv 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv pentru anumite categorii de concedii medicale) se află sau intră în concediu medical.
22.02.2018: WSal vers. 3.0.5.5 – actualizare declaraţie 112 şi modificare calcul contribuţii de asigurări sociale pentru concedii medicale
Noua versiune a programului WSal transpune în calculul salariilor ultimele modificări (până la 21.02.2018) ale Codului fiscal valabil de la 1 ianuarie 2018 şi a declaraţiei 112 publicată de ANAF la 21.02.2018. Paşii care trebuie urmaţi după actualizarea la noua versiune a programului sunt:
 • pentru persoanele care au beneficiat în luna ianuarie de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale) completaţi în tab-ul “Concedii medicale” cîmpul “Cod diagnostic”; pentru persoanele care au concediu medical tip 15 – “Risc maternal” trebuie completat “RM”
 • recalculaţi salariile persoanelor care au beneficiat în luna ianuarie de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale) deoarece acestora li se va modifica calculul salariului.
După efectuarea acestor paşi puteţi genera declaraţia 112.
Modificările s-au efectuat conform cu:
Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare:
“Art. II. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:
o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale;

3. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Art. 144. Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) şi se reţine din indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate.”
Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate:
“ART. 64
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.”
12.02.2018: WSal vers. 3.0.5.0 – transfer contribuții de la angajator la angajat
Noua versiune a programului WSal transpune în calculul salariilor transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, conform Codului fiscal valabil de la 1 ianuarie 2018. Paşii care trebuie urmaţi după actualizarea la noua versiune a programului sunt:
 • preluaţi datele de salarizare din decembrie 2017 în ianuarie 2018 (doar dacă această preluare nu a fost realizată deja)
 • actualizaţi automat parametrii programului la valorile valabile de la 1 ianuarie 2018 folosind meniul “Actiuni” -> “Actualizare optiuni de calcul”
 • actualizaţi automat deducerile personale la valorile valabile de la 1 ianuarie 2018 folosind meniul “Actiuni” -> “Actualizare Deducere de Baza”
 • recalculaţi salariile folosind meniul “Actiuni” -> “Calculare salarii”.
Aceşti paşi trebuie efectuaţi pentru fiecare firmă, o singură dată, la calculul pentru luna ianuarie 2018.
04.01.2018: XStock vers. 4.0.3.0 – split TVA
Modificări în modulul de facturare referitoare la split TVA.
16.11.2017: WSal vers. 3.0.4.2 – Corecţie declaraţie 112
Corecţie la declaraţia 112 relativ la rotunjirea contribuţiilor cuprinse între 0,01 şi 0,49 lei la 1 leu.
15.11.2017: WSal vers. 3.0.4.1 – Actualizarea structurii declaraţiei 112
S-a actualizat structura declaraţiei 112 conform cu modificările efectuate de ANAF.
19.09.2017: WSal vers. 3.0.4.0 – Actualizare conform OG 4/2017 şi OMFP 2343/2017
S-a modificat calculul contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) ale angajatorului conform cu OG 4/2017 şi OMFP 2343/2017 pentru persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor mai mici decăt salariul minim pe economie.
S-a actualizat declaraţia 112 conform cu aceste modificări.
08.04.2017: DataBal vers. 6.0.3.0 – Declaraţia 394
Modificările din noua versiune a programului sunt:
 • s-au efectuat actualizări la Declaraţia 394
 • a fost înlăturată eroarea Win32.api care apărea pe unele versiuni pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows la crearea unei baze de date noi (din cauza respectivei erori baza de date se putea crea doar după oprirea şi repornirea programului DataBal)
 • s-au efectuat modificări de structură a bazei de date pentru îmbunătăţirea performanţelor.
30.03.2017: XStock vers. 4.0.2.0
Modificările din noua versiune a programului sunt:
 • a fost înlăturată eroarea Win32.api care apărea pe unele versiuni pe 64 de biţi ale sistemului de operare Windows la crearea unei baze de date noi (din cauza respectivei erori baza de date se putea crea doar după oprirea şi repornirea programului XStock)
 • la crearea unei baze noi de date se generează automat valuta “Lei” în trei formate: “Lei”, “lei” şi “LEI”
 • s-au efectuat modificări de structură a bazei de date pentru îmbunătăţirea performanţelor
 • s-a inclus în kit-ul complet de instalare a moduluiui “Microsoft .NET Framework 3.5” care lipseşte pe unele versiuni instalate de Windows şi care este necesar pentru rularea programului XStock; acest modul se instalează doar dacă lipseşte de pe sistemul pe care se face instalarea programului XStock; sistemele pe care programul XStock este deja instalat şi funcţionează nu sunt afectate, pe acestea modulul “Microsoft .NET Framework 3.5” fiind deja instalat (modulul nu este inclus în kit-ul de update nemaifiind necesar).
19.03.2017: WSal vers. 3.0.3.0 – Declaraţia 112
Actualizarea declaraţiei 112 conform cu ultima actualizare a acesteia publicată de ANAF în data de 09.03.2017.
17.02.2017: WSal vers. 3.0.2.0 – Declaraţia 112
Actualizarea declaraţiei 112 conform cu ultima actualizare a acesteia publicată de ANAF în data de 17.02.2017.
17.01.2017: Tutorial DataBal – Import date din XStock
Procedura de preluare date din programul de gestiune de stocuri XStock în programul DataBal. Mai multe detalii…
28.11.2016: DataBal vers. 6.0.2.0 – Declaraţia 394
Actualizarea Declaraţiei 394 în programul DataBal, conform cu ultimele actualizări ale acesteia publicate de ANAF în data de 23.11.2016.
15.11.2016: WSal vers. 3.0.1.2 – Declaraţia 112
Actualizare nomenclatoare la declaraţia 112 în programul WSal şi corecţia bazei de calcul pentru contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale pentru angajaţii cu concedii medicale.
07.11.2016: WSal vers. 3.0.1.1 – Declaraţia 112
Corecţie la declaraţia 112 în programul WSal relativ la contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale pentru angajaţii care au şi calitatea de pensionari.
02.10.2016: Tutorial D394 (DataBal)
Procedura de generare a declaraţiei 394 din programul DataBal. Mai multe detalii…
22.09.2016: XStock vers. 4.0.1.1
A fost modificată fişa de magazie.
28.08.2016: Versiuni noi ale tuturor programelor
Noile versiuni ale programelor sunt:
 • DataBal vers. 6.0.1.0
 • WSal vers. 3.0.1.0
 • XStock vers. 4.0.1.0
Modificările din noile versiuni ale programelor:
 • includerea în programele DataBal, WSal şi XStock a unui modul de avertizare, la pornire, despre existenţa versiunilor noi ale acestora
 • actualizarea Declaraţiei 394 în programul DataBal, conform cu ultimele actualizări ale acesteia publicate de ANAF în data de 26.08.2016.
13.08.2016: DataBal vers. 6.0.0.3 – Declaraţia 394
A fost modificată Declaraţia 394, conform OPANAF 2264/2016, noua versiune a declaraţiei urmând a fi utilizată începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016.
16.07.2016: Am adăugat un tutorial nou (DataBal, WSal și XStock)
Repararea unei baze de date deteriorate. Mai multe detalii…
08.07.2016: Versiuni noi ale tuturor programelor
Noile versiuni ale programelor sunt:
 • DataBal vers. 6.0.0.2
 • WSal vers. 3.0.0.3
 • XStock vers. 4.0.0.2
Modificările din noile versiuni ale programelor:
 • includerea în programele DataBal, WSal şi XStock a unui modul de reparare a bazelor de date (Doctor Paradox); coruperea bazelor de date poate surveni de exemplu dacă în timp ce introduceţi date în programe apare o pană de alimentare cu curent a calculatorului; acest modul repară baza de date şi recuperează datele introduse în sesiunea respectivă
 • schimbarea structuriii bazei de date în programul DataBal în vederea implementării noului format a declaraţiei 394
 • actualizarea declaraţiei 112 în programul WSal (actualizare nomenclatoarelor necesare declaraţiei)
 • revizuirea modulului de listare a facturilor şi avizelor pe formulare standard pretipărite în programul XStock.
08.06.2016: Lansare forum pentru asistenţă
Forumul este dedicat discuţiilor şi întrebărilor referitoare la aplicaţiile programeconta.ro: DataBal, WSal şi XStock.
Puteţi posta întrebări referitoare la problemele cu care vă confruntaţi în utilizarea acestor programe, semnala eventuale erori apărute sau propune îmbunătăţiri.
Vom trata cu atenţie toate postările Dvs. şi vom încerca să le răspundem în cel mai scurt timp posibil. Spre forum…
28.05.2016: Un nou tutorial pe blog (WSal)
Procedura de calcul a salariilor angajaţiilor. Mai multe detalii…
17.05.2016: Am adăugat un tutorial nou (WSal)
Acesta conţine paşii care trebuie urmaţi pentru introducerea unui angajat nou. Mai multe detalii…
18.04.2016: Am adăugat un tutorial nou (WSal)
Acesta conţine paşii care trebuie urmaţi pentru crearea/generarea declaraţiei 112. Mai multe detalii…
12.03.2016: Versiuni noi ale tuturor programelor
Noile versiuni ale programelor sunt:
 • DataBal vers. 6.0.0.1
 • WSal vers. 3.0.0.2
 • XStock vers. 4.0.0.1
Modificările din noile versiuni ale programelor sunt:
 • îmbunătăţirea performanţelor unor proceduri de calcul comune tuturor programelor
 • completarea centralizatorului statelor de plată din programul WSal (meniu “Rapoarte -> Centralizatoare -> Venituri”) cu venitul bază de calcul pentru contribuţia firmei la fondul de şomaj şi la fondul de garantare a creanţelor salariale, util la generarea declaraţiei 112.
23.02.2016: Lansare blog programeconta.ro
Acesta va conţine tutoriale despre modul de instalare, configurare, utilizare a programelor etc.
Aşteptăm comentarii şi sugestii referitoare la alte tutoriale care v-ar fi de folos. Spre blog…
13.02.2016: WSal vers. 3.0.0.1 – Deduceri personale şi Declaraţia 205
Mofificările din noua versiune a programului WSal sunt:
 • actualizarea modului de calcul a deducerilor personale pentru anul 2016 conform Ordinului MFP 52/2016
 • actualizarea formatului Declaraţiei 205 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu 01 ianuarie 2016.
11.01.2016: DataBal, WSal şi XStock devin programe gratuite!!!
Noile versiuni ale programelor sunt:
 • DataBal vers. 6.0.0.0
 • WSal vers. 3.0.0.0
 • XStock vers. 4.0.0.0
Sperăm să vă placă şi să vă fie de folos. Mai multe informaţii găsiţi pe pagina de actualizări.
01.01.2016: LA MULŢI ANI!
Vă dorim un an 2016 prosper!
17.10.2015: WSal vers. 2.6.3.1
Modificare stat de plată simplificat şi adăugare modul rapoarte adiţionale, cu ajutorul căruia utilizatorul poate să îşi creeze rapoarte proprii.
08.07.2015: XStock vers. 3.4.3.4
Modificări formular factură externă.
28.04.2015: DataBal vers. 5.3.3.7
Modificări interne pentru îmbunătăţirea performanţelor programului şi completarea modulului de indicatori economico-financiari.
01.01.2015: LA MULŢI ANI!
Vă dorim un an 2015 bun şi îmbelşugat!
18.02.2014: WSal vers. 2.6.3.0 – Declaraţiile 112 şi 205
Actualizarea formatului declaraţiei 112 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu luna ianuarie 2014 şi a declaraţiei 205 aferentă anului 2013 (termen de depunere 28.02.2014).
20.01.2014: Databal vers. 5.3.3.6 – Declaraţia 394
Actualizarea formatului declaraţiei 394 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu 01 ianuarie 2014.
01.01.2014: LA MULŢI ANI!
Vă dorim un 2014 cu multă sănătate şi mai puţine modificări ale Codului Fiscal decât în 2013!
30.10.2013: XStock vers. 3.4.3.3
Modificări interne pentru îmbunătăţirea performanţelor programului.
21.02.2013: WSal vers. 2.6.2.3
Modificări interne pentru îmbunătăţirea performanţelor programului.
21.02.2013: XStock – Formular factură pentru export
Adăugarea formularului de factură în valută pentru export.
14.02.2013: XStock – Modificare formular factură
Actualizarea formatului facturii pentru a permite şi editarea liberă a rândurilor acesteia.
02.02.2013: WSal – Declaraţia 205
Actualizarea programului cu declaraţia 205 pentru anul 2012, care înlocuieşte fişele fiscale începând cu anul 2012 (termen de depunere 28.02.2013).
01.01.2013: LA MULŢI ANI!
Vă dorim un an îmbelşugat în 2013!
03.12.2012: Databal – Declaraţia 394
Actualizarea formatului declaraţiei 394 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu 15 noiembrie 2012.
10.08.2012: WSal – Declaraţia 112
Actualizarea conţinutului declaraţiei 112 conform cu OPANAF 1135 / 30.07.2012.
20.02.2012: DataBal vers. 5.3.3.4
Actualizarea formatului declaraţiei 394 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu ianuarie 2012.
03.02.2012: WSal – Declaraţia 112
Actualizarea formatului declaraţiei 112 pentru compatibilitate cu formatul PDF valabil începând cu ianuarie 2012.
14.01.2012: WSal – Fise fiscale 2011
Actualizarea exportului fişierului pentru fişele fiscale aferente anului 2011.
01.01.2012: LA MULŢI ANI!
Vă mulţumim că sunteţi alături de noi şi în anul 2012!
Vă dorim un an deosebit de bun, succes şi bunăstare!