WSal

Programul WSal a fost conceput pentru realizarea evidenţelor privind personalul uneia sau mai multor firme şi calculul salariului personalului conform normelor legale.
Caracteristicile programului:
 • evidenţa personalului pe criterii de cod numeric, marcă, unitate, etc.
 • informaţii suplimentare: data naşterii, profesie, studii, adresă, copii, etc.
 • posibilitatea pontării activităţii unei persoane la mai multe subunităţi
 • calculul salariilor actualizat în conformitate cu legislaţia impozitului pe venit şi a asigurarilor sociale
 • calculul automat al indemnizaţiilor de concediu de odihnă şi concediu medical
 • calculul elementelor venitului brut şi net simultan cu introducerea sau modificarea datelor
 • posibilităţi de introducere a diferitelor sporuri (procentuale sau în sumă fixă) şi de actualizare a grilei de impozitare
 • listarea statelor de plată (avans şi lichidare), a fişelor individuale de salarizare (fluturaşi)
 • listarea centralizatoarelor
 • facilităţi de export a situaţiilor pentru DGFPS (declaratia 112) şi bănci (pentru plata salariilor în conturi bancare sau pe carduri)
 • facilitate de retrocalcul a salariului de încadrare pornind de la venitul net
 • exportul datelor pentru fişe fiscale şi declaratia 205 pentru impozitul pe venitul global
 • programul rulează pe toate versiunile de Windows.
Instrucţiuni pentru configurarea programului găsiţi aici.
Puteţi descărca gratuit programul WSal de pe pagina de download.