XStock

Programul XStock a fost conceput pentru evidenţa cantitativă şi valorică a stocurilor (de mărfuri, materii prime, materiale, etc.) la preţ de furnizor, cu suport valutar, pentru activităţi de comerţ en-gros, producţie şi servicii. Programul conţine facilităţi de facturare pe calculator şi evidenţă operativă a încasărilor de la clienţi şi a plăţilor către furnizori. De asemenea programul permite listarea documentelor contabile (detaliat şi/sau centralizat) necesare compartimentelor economico-financiare ale firmei dumneavoastră.
Caracteristicile programului:
 • suport pentru mai multe gestiuni
 • evidenţa stocurilor diferenţiate pe preţuri de achiziţie
 • operarea intrărilor pe baza facturilor cu emiterea notelor de recepţie
 • efectuarea ieşirilor cu emiterea facturilor şi avizelor de însoţire
 • efectuarea de transferuri între gestiuni
 • validarea ieşirilor la stocul curent
 • urmărirea achitării facturilor de către clienţi şi către furnizori
 • calculul adaosului comercial
 • listarea detaliată şi centralizatoare (cu vizualizare alternativă) a notelor contabile, balanţelor, situaţiilor de intrări şi ieşiri, a centralizatoarelor pe conturi şi a situaţiilor TVA pe durate de timp variabile
 • suport pentru utilizarea codurilor de bare
 • programul rulează pe toate versiunile de Windows.
Instrucţiuni pentru configurarea programului găsiţi aici.
Puteţi descărca gratuit programul XStock de pe pagina de download.